Polyfunkn centrum JUH

Developer, realiztor stavby

Developersk spolonos Vento s.r.o. bola zaloen vo februri v roku 2002.

Od svojho vzniku sa zaober predovetkm sprvou a prenjmom vlastnch komernch nehnutenost. Prevane s to obchodn centr sliace ako obianska vybavenos.

Jednm z obchodnch centier, ktor vlastn spolonos Vento s.r.o. je aj obchodn centrum JUH (OC JUH) na Fejovej ulici v Koiciach.

OC JUH bolo postaven pred vye 20timi rokmi ako obianska vybavenos sdliska JUH. Charakter obchodnho centra vak u nezodpoved dnenm nrokom na obchod a sluby.

Preto sa spolonos Vento s.r.o rozhodla pre vstavbu plne novho polyfunknho centra, ktor bude spa tie najnronejie poiadavky dnenej modernej doby.


 
Aktulne novinky
» 10.12.2007
Spusten nov web PFC JUH

» 10.12.2007
Ponuka obchodnch priestorov

» 10.12.2007
Pridan nov vizualizcie PFC Juh

Vyhadvanie:


PFC Juh - nov byty v Koiciach

» 60 bytovch jednotiek
» nadtandardn bvanie
» kryt terasa s posedenm
» fitness, sauna, bazn
» 176 parkovacch miest
» nonstop strna sluba
» laviky, ihrisk, fontna
» predajne, butiky, kaviarne
» obchodn priestory 4ooo m2
» nov byty v centre Koc


Nov byty v Koiciach - vodn strnka | O projekte PFC Juh | Komern priestory | Ponuka bytov | Rezervan formulr | Kontaktujte ns
© Copyright Vento, s.r.o. 2007 - 2009 | Created by Peter HERMAN, phweb.sk